Eva Domaracka

_MG_1687

Downhill, cruising, dancing, sliding – to sú len niektoré druhy, alebo ak chcete disciplíny, longboardingu. Tento šport je na Slovensku pomerne mladý a v poslednom čase rýchlo pribúda najmä cruiserov. Tieto dosky sú všestrannejšie, hodia sa na pohodové vozenie sa po uliciach, menších kopcoch a získavanie skúseností so skateom. Jedným z prvých dievčat, ktoré začali s longboardingom na Slovensku, je vždy usmiata Eva Domaracká. Jej život sa už dlhú dobu točí hlavne okolo tohto športu.

Mladá Bratislavčanka sa o longboardingu dozvedela zhruba pred piatimi rokmi. Predtým sa dlho venovala tancu, skúšala skate a freeboard, v zime snowboard. K longboardingu ju priviedli chalani, ktorí jazdili dávnejšie pred ňou. Zaujala ju všestrannosť tohto športu a hlavne fakt, že si človek môže vybrať z veľa druhov longboardov a štýlov jazdenia. Naplno prepadla longboardingu vďaka svojmu vtedajšiemu priateľovi, Adamovi Arendášovi. Pomáhal jej, učil ju a sprevádzal ju na všetkých závodoch. “On ma naučil skoro všetko čo viem a veľakrát ma hecoval a podržal, keď som nervačila, že mi niečo nejde :)”.

Jej obľúbený štýl je hlavne o veľkej rýchlosti, potrebe nájsť tú správnu stopu a v neposlednom rade o dobrej technike. Downhill si vyžaduje kopce a plusom je, ak sú na nich kvalitné cesty. S kopcami by u nás nebol problém, horšie je to s povrchom, ale kto chce, vždy nájde dobrý spot. V longboardingovej komunite je veľa nadšencov, takže o dobrom mieste na jazdenie si hneď dajú vedieť. Aj Eva už trpí takzvanou “spot deformáciou” a vždy keď niekam cestuje, sleduje kde by sa dalo dobre zajazdiť. Rada cestuje, skúša nepoznané a jazdí na nových miestach, preto je veľa krajín, ktoré spolu s kamošmi precestovala a objavila pár super miest. Okrem susedného Česka jazdila skupinka aj v Chorvátsku, Slovinsku, Švajčiarsku, Francúzsku a Španielsku. Na Slovensku je však tiež jeden kopec, ktorý je podľa Evy výborný a hodný eventu európskeho formátu. Jankov vŕšok vraj dokonale preverí techniku jazdca, je progresívny, náročný a zábavný zároveň. Okrem downhillu má Eva zvládnuté aj základné slajdy, ale to nie je práve jej najubľúbenejšia technika. “Veľa som toho najazdila s chalanmi, lebo som bola jedna z prvých kočiek, ktoré to robili intenzívnejšie a chalani ma brávali všade so sebou. Učili ma, ťahali a mňa to bavilo, lebo som pri nich videla, že všetko sa dá. Aj to,   čom som si myslela, že to určite nepôjde a som im za to veľmi vďačná!”

Napriek tomu, že Eva nie je súťaživý typ, má za sebou dosť závodov a aj pekné výsledky. Keď už sa postaví na štart a pustí sa dole kopcom, dáva do jazdy všetko. “Aj drobné úspechy samozrejme potešia :)”. Tým doteraz najväčším úspechom bolo minuloročné víťazstvo na Majstrovstvách Českej republiky, v rámci ktorých sa jazdilo viacero závodov. Keďže downhill sa jazdí na bežných cestách v plnej premávke, závody sú skvelá príležitosť bezpečne si zajazdiť na uzavretej ceste.

Viac ako pretekaniu sa Eva venuje organizovaniu závodov, kempov, výjazdov a iných eventov spolu s chalanmi zo Slovenskej longboardovej asociácie, Adamom Arendášom, Kubom Šipošom a Matejom Langošom. Pravidelne organizujú Majstrovstvá Slovenska v downhille a tiež Slide Session na hrade Červený kameň. “Kto bol na nejakom z našich eventov vie, že je tam vždy super atmosféra a pohoda”. Okrem aktivít s SLA je aj ambasádorkou LGC Slovakia (Longboard girls crew). Všetko čo robí, robí pre ľudí, ktorí majú niečo spoločné s longboardingom, alebo sa oň zaujímajú. Snaží sa vytvárať podmienky pre jazdenie a priblížiť tento šport čo najväčšiemu počtu ľudí. Chce im ukázať, že to nie je až také ťažké, ako to možno vyzerá. “Hlavne baby potrebujú túto podporu, lebo sú hanblivejšie – to je jasné :)”. Často preto organizuje výjazdy iba pre dievčatá, kde sa od základov učia ako stáť na doske, ako pracovať s prenášaním váhy až k náročnejším technikám. A niekedy si len tak zajazdia po meste…

“Sama si na takýchto akciách moc nezajazdím, ale vôbec mi to nevadí. Mám radosť, keď vidím, ako sa naša girls crew rozrastá! A rada pomôžem každému, kto má o to záujem.”

Popri jazdení, organizovaní eventov, závodov a všetkých ostatných aktivitách, stíha Eva ešte manažovať obchod a tím. Pred tromi rokmi spolu s Adamom založili online obchod longboardshop.sk, do ktorého investovali veľa času, energie a peňazí, preto je na tento projekt právom hrdá. Výhodou je, že obaja jazdia a tak vedia zákazníkom poradiť pri výbere. Ľuďom chcú sprostredkovať kvalitné produkty a dokonalý zážitok z jazdy, preto spolupracujú s top značkami z oblasti longboardingu. Vďaka kontaktom, ktoré získali pri vedení obchodu, dokážu podporiť ľudí, ktorí si to zaslúžia. Už sa im podarilo sprostredkovať sponzoring pre dvoch jazdcov priamo od kanadského výrobcu longboardov Landyachtz. “V našom tíme máme 5 šikovných jazdcov, 2 kočky, Mišku Plankovú a Soňu Boriovú a 3 štramákov, Kuba Vansa, Peťa Indyho Vojteka a Jakuba Buchtíka. Všetci sú super a naozaj talentovaní! Naša rodinka :)”.

 

Downhill, cruising, dancing, sliding are just few sorts, or if you want disciplines of longboarding. This sport is quit new in Slovakia. In last years is growing the interest mostly in cruisers, boards, which are more all-round, for cool cruising the streets, small hills and for getting skill on the skate. One of the first girls, which started with longboarding in Slovakia, is always smiling Eva Domaracká. Her life is full of long boarding.

Young girl from Bratislava, heard about longboarding about 5 years ago for a first time. She did dancing for a long time, tried skate or freeboard, in winter snowboarding. She started with longboarding thanks to guys, who was already riding. For her was interesting the universality of the sport and the fact, that you can choose a lot of types of longboards and a lot of types of riding. She totally fall in love with longboarding thanks to her exboyfriend, Adam Arendáš. He was helping, teaching her and accompanying on every race. “He learned me mostly all I can and many times beard me up, when I was angry, that something I can not do”.

Her favorite style is about high speed, searching the accurate line and not least good technique. For downhill are necessary hills and the best are with good roads. We have no problem with hills, but the road conditions are not always the best. But who wants, he will find a good spot. In longboard community is a lot of maniacs, so they let know everybody about a perfect spot. Eva has a “spot deformation” and always when she travels somewhere, she is looking for spots. Traveling, new things and riding new spots is what she likes, so she visited a lot of countries with her friends. Czech republic, Croatia, Slovenia, Switzerland, France and Spain, they visited all these countries. But in Slovakia is also one hill, which is according to Eva perfect and really worthy to organize an event on european leveel. Jankov vŕšok proofs technique of the rider, is progressive, difficult and funny at once. Eva can also some basic slides, but it is not her most favorite technique. “I rode with guys a lot, because I was one of the first girls which did longboard more intensively. They brought me with them everywhere, learned me, pull me and it was fun for me, because I saw, that everything is possible, even that, what I was thinking will be not and therefor I am really thankful for that!”

Eva is not the most competitive person, despite of that, she has a lot of experiences with races and also nice results. When she stays on the start already, she gives all on the hill. “Even small success is nice:)”. The biggest success was winning of Czech republic championship, which contained more races. You ride downhill mostly on the normal routes, so the race is the best opportunity to ride on closed, safe route.

More than in racing is Eva involved in organizing the races, camps, cruises and events together with guys from Slovak longboard association, Adam Arendáš, Kubo Šipoš and Matej Langoš. They organize Slovak downhill championship regularly and also Slide Session on the castle Červený kameň. “Who was on our events knows, there is always super atmosphere and chill”. Her next project beside LSA is Longboard Girls Crew Slovakia, where she is the ambassador. All what she is doing, is for people, who have something common or are interested in longboarding. Trying her best to do good conditions for riding and show this sport to more and more people. She wants to show them, that it is not so hard ride. “Mostly girls need help, they are more shy, thats obvious :)”. Thats the reason why she is organizing cruises only for girls and learns them basic steps, how to work with body weight and most advanced techniques. Sometimes they just ride through the city…

“On those cruises I don’t ride so much, but it is ok, I am happy when I see to grow our girls crew.I like to help anybody, who is interested in longboarding”.

It is lot of work with organizing events, races and all activities. But Eva is managing also a shop and team. Together with Adam, they started an online shop longboardshop.sk, three years ago. They invest a lot of time, energy and money in it, so she has right to proud on it. As they both ride, they can give best advice to customers. To offer customers best experience of riding, they cooperate with top brand in longboarding. Thanks to contacts through the store, they can support people, who deserve it. Two of their team riders got the sponsorship from canadian longboard producer, Landyachtz. “In our team are 5 skilled riders, 2 girls, Miška Planková and Soňa Boriová and 3 guys, Kubo Vans, Peťo Indy Vojtek and Jakub Buchtík. All of them are great and really talented! Our family :)”.

 

Sponzori / Sponsors

House of marley 
Black flys
Longbird trucks
longboardshop.sk
 
 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

© 2022 LODENICA CORPORATION | ScrollMe by AccessPress Themes